دوره گزارش نویسی و آشنایی با حقوق مهندسی

اهداف برگزاری دوره

  • آشنایی مهندسین با مسئولیت های انتظامی ، حقوقی و کیفری ناشی از حرفه مهندسی
  • آشنایی با تخلفات مالک و روش برخورد با آن
  • جلوگیری از بروز حادثه و ایجاد خشارت های جانی و مالی
  • افزایش کیفیت ساخت و ساز شهری و روستایی
  • جلوگیری از امضا فروشی

امتیاز
4.00 از 2 رأی
4.00 2 رای
3،000،000 ریال